Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Oznamy

Oznam školskej jedálne
 • 29.5.2020 16:13

 • Spoločný oznam

Oznam školskej jedálne,od 01.06.2020 bude školská jedáleň pripravovať stravu pre deti 1.-4. ročníka ZŠ a pre deti MŠ, ktoré rodičia prihlásili formou dotazníka.Úhradu za stravné realizujú len rodičia, ktorých telefonicky kontaktovala vedúca ŠJ.Ostatní prihlásení stravníci majú...

Detail
Oznam o otváraní škôlok od 1.júna 2020
 • 19.5.2020 16:22

 • Spoločný oznam

Na Vaše mailové adresy sme rozposlali prieskum o záujme/nezáujme nástupu detí do MŠ od 1.júna 2020 ohľadom uvoľňovania 4.fázy. Nakoľko sa stále jedná o obmedzený počet detí v MŠ, skrátenú prevádzku a ďalšie obmedzenia s tým spojené, prosím Vás aby ste najneskôr zajtra do 12stej na tento mail odpo...

Detail
Zápis do materskej školy pre nový školský rok 2020/2021
 • 30.4.2020 12:56

 • Spoločný oznam

Zápis bude prebiehať od 30.4.2020 do 31.5.2020 vrátane. O prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľka materskej školy rozhodne do 15.7.2020. Na prihlásenie použite priložený odkaz na online formulár. V oznamoch a aj v súbore nižšie nájdete aj tlačivo pre lekára...

Detail
Zápis detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021
 • 8.4.2020 12:29

 • Spoločný oznam

Zápis do Materskej školy, 29.augusta 384/2A Most pri Bratislave pre šk. rok  2020/2021bude prebiehať od 30.04.2020 do 31.05.2020E L E K T R O N I C K Ynie osobneTí rodičia, ktorí nemajú prístup k internetu, si môžu prísť pre žiadosť osobne dňa 27.04.2020 od 10.00...

Detail
Oznam školskej jedálne
 • 29.5.2020 15:48

 • Spoločný oznam

Detail
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
 • 18.5.2020 11:28

 • Spoločný oznam

Keďže nás veľa rodičov kontaktovalo, že im lekár nechce dať a/alebo nemá tlačivo na potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pri nástupe do materskej školy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške,  v súboroch je uložené tlačivo o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pri nástupe do materskej školy, kt...

Detail
Školné za mesiac Máj
 • 7.5.2020 10:13

 • Spoločný oznam

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26.3.2020 o dočasných opatreniach ohľadom pandémie Covid-19, školné za mesiac máj sa neuhrádza. Školné, ktoré už bolo za tento mesiac uhradené, bude vrátené na konci školského roka. O ďalších nariadeniach vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme, spol...

Detail
Deň zeme
 • 22.4.2020 09:55

 • Spoločný oznam

Dnes je deň zeme, každý rok si ho v škôlke pripomíname vonkajšími, aj vnútornými aktivitami a prispôsobujeme tomu program na celý týždeň. Pôvodne bol deň zeme situovaný na dennú rovnodennosť, teda 21. Marca a oslavoval príchod jari. V dnešnej dobe ho oslavujeme každoročne 22. Apríla a je zameraný...

Detail
Aktivity
 • 21.4.2020 10:29

 • Spoločný oznam

Všetky aktivity, pracovné listy, hry, edukačné inšpirácie..  sme presunuli do samostatného priečinka s príznačným názvom “Aktivity” :) aby ste sa vedeli lepšie zorientovať v oznamoch a nemuseli všetky dôležité informácie hľadať medzi “fotkami a kresbičkami”. V prílohe som odfotila kde ho náj...

Detail
Predajné knižky
 • 16.4.2020 13:22

 • Športová, Most pri Bratislave

Knihy ktoré sme mali vystavené v jedálni na predaj, sa budú objednávať bez zmeny. Rodičia čo majú už knihy zaplatené sú označení na fotke/zozname zelenou, kto ešte zaplatené nemá, môže tak spraviť budúci týždeň keď pôjde deťom pre veci a výkresy. Keď budeme knižky mať, budem vás informovať zase o...

Detail