Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Oznam pre rodičov, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Oznam pre rodičov, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Riaditeľka materskej školy informuje rodičov o počte prijatých žiadostí:


K septembru 2020 bolo zaevidovaných 172 žiadostí:


-z toho 119 žiadostí spĺňa kritériá na prijatie

-k septembru 2020 dosiahne vek 6 rokov - 66 detí

- z toho o odklad školskej dochádzky požiadalo - 6 zákonných zástupcov


K 1. septembru 2020 odchádza do ZŠ - 60 detí


Pri prijímaní detí sa postupovalo v súlade s kritériami o prijatie. Uprednostnené boli deti:

- s odkladom školskej dochádzky

- 5 -6 ročné deti

- súrodenci detí už navštevujúcich MŠ

- poradie od najstaršieho po doplnení kapacity / 60 detí /


Vzhľadom na vysoký počet žiadostí a naplnenej kapacity  neboli prijaté aj tie deti, ktoré spĺňali kritéria prijatia.  


Riaditeľka materskej školy

Viera Raučinová