Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Školné za mesiac Máj

Školné za mesiac Máj

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26.3.2020 o dočasných opatreniach ohľadom pandémie Covid-19, školné za mesiac máj sa neuhrádza. Školné, ktoré už bolo za tento mesiac uhradené, bude vrátené na konci školského roka. O ďalších nariadeniach vás budeme priebežne informovať. 

Ďakujeme, spolu to zvládneme. ♥