Vitajte na stránkach MŠ. Most pri Bratislave

Zápis do materskej školy pre nový školský rok 2020/2021

Zápis do materskej školy pre nový školský rok 2020/2021

Zápis bude prebiehať od 30.4.2020 do 31.5.2020 vrátane. 

O prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľka materskej školy rozhodne do 15.7.2020. 

Na prihlásenie použite priložený odkaz na online formulár. 

V oznamoch a aj v súbore nižšie nájdete aj tlačivo pre lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pri nástupe do materskej školy. 


https://docs.google.com/forms/d/1wTWmQkUD8UC1ulM84o1yqhRVyXfxzHOf0QXVoWUGyTQ/viewform?ts=5ea6bb93&edit_requested=true